1322/04 – Declaración de Monumento Histórico – Antigua Capilla