1750/14 – Fondo Permanente – Cordón Cuneta Barrio VEPAM